builded
Plangerile lui Ieremia 3:7-9
7
M-a înconjurat cu un zid, ca să nu ies; m-a pus în lanţuri grele.
8
Să tot strig şi să tot cer ajutor, căci El tot nu-mi primeşte rugăciunea.
9
Mi-a astupat calea cu pietre cioplite şi mi-a strâmbat cărările.
Iov 19:8
Mi-a tăiat orice ieşire, şi nu pot trece; a răspândit întuneric pe cărările mele.
gall
Plangerile lui Ieremia 3:19
Gândeşte-Te la necazul şi suferinţa mea, la pelin şi la otravă!
Psalmi 69:21
Ei îmi pun fiere în mâncare, şi, când mi-e sete, îmi dau să beau oţet.
Ieremia 8:14
„Pentru ce şedem jos? Strângeţi-vă şi haidem în cetăţile întărite ca să pierim acolo! Căci Domnul Dumnezeul nostru ne sorteşte la moarte, ne dă să bem ape otrăvite, pentru că am păcătuit împotriva Domnului.
Ieremia 9:15
De aceea, aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi hrăni poporul acesta cu pelin şi-i voi da să bea ape otrăvite.
Ieremia 23:15
De aceea, aşa vorbeşte Domnul oştirilor despre proroci: „Iată, îi voi hrăni cu pelin şi le voi da să bea ape otrăvite; căci prin prorocii Ierusalimului s-a răspândit nelegiuirea în toată ţara.”