Thou hast heard their reproach, O LORD, and all their imaginations against me;
Plangerile lui Ieremia 3:30
să dea obrazul celui ce-l loveşte şi să se sature de ocări.
Plangerile lui Ieremia 5:1
Adu-ţi aminte, Doamne, de ce ni s-a întâmplat! Uită-Te şi vezi-ne ocara!
Psalmi 74:18
Adu-Ţi aminte, Doamne, că vrăjmaşul Te batjocoreşte, şi un popor nechibzuit huleşte Numele Tău!
Psalmi 89:50
Adu-Ţi aminte, Doamne, de ocara robilor Tăi, adu-Ţi aminte că port în sân ocara multor popoare;
Tefania 2:8
„Am auzit ocările Moabului şi batjocurile copiilor lui Amon, când defăimau pe poporul Meu şi se ridicau cu trufie împotriva hotarelor lor.