Persecute
Plangerile lui Ieremia 3:43
În mânia Ta, Te-ai ascuns şi ne-ai urmărit, ai ucis fără milă.
Psalmi 35:6
Drumul să le fie întunecos şi alunecos, şi să-i urmărească îngerul Domnului!
Psalmi 73:15
Dacă aş zice: „Vreau să vorbesc ca ei”, iată că n-aş fi credincios neamului copiilor Tăi.
under
Deuteronom 7:24
Pe împăraţii lor îi va da în mâinile tale şi le vei şterge numele de sub ceruri; niciunul din aceste popoare nu va putea să stea împotriva ta, până le vei nimici.
Deuteronom 25:19
Când îţi va da Domnul Dumnezeul tău odihnă, după ce te va izbăvi de toţi vrăjmaşii care te înconjoară, în ţara pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-o dă ca moştenire şi spre stăpânire, să ştergi pomenirea lui Amalec de sub ceruri: să nu uiţi lucrul acesta.
Deuteronom 29:20
Pe acela Domnul nu-l va ierta. Ci atunci, mânia şi gelozia Domnului se vor aprinde împotriva omului aceluia, toate blestemele scrise în cartea aceasta vor veni peste el, şi Domnul îi va şterge numele de sub ceruri.
2 Imparati 14:27
Domnul nu hotărâse să şteargă numele lui Israel de sub ceruri, şi i-a izbăvit prin Ieroboam, fiul lui Ioas.
Ieremia 10:11
Aşa să le vorbiţi: „Dumnezeii care n-au făcut nici cerurile, nici pământul vor pieri de pe pământ şi de sub ceruri.
heavens
Psalmi 8:3
Când privesc cerurile – lucrarea mâinilor Tale – luna şi stelele pe care le-ai făcut,
Psalmi 115:16
Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor.
Isaia 66:1
Aşa vorbeşte Domnul: „Cerul este scaunul Meu de domnie, şi pământul este aşternutul picioarelor Mele! Ce Casă aţi putea voi să-Mi zidiţi şi ce loc Mi-aţi putea voi da ca locuinţă?