hedged
Plangerile lui Ieremia 3:9
Mi-a astupat calea cu pietre cioplite şi mi-a strâmbat cărările.
Iov 3:23
Pentru ce, zic, dă El lumină omului care nu ştie încotro să meargă, pe care îl îngrădeşte Dumnezeu din toate părţile?
Iov 19:8
Mi-a tăiat orice ieşire, şi nu pot trece; a răspândit întuneric pe cărările mele.
Psalmi 88:8
Ai îndepărtat de la mine pe toţi prietenii mei, m-ai făcut o pricină de scârbă pentru ei; sunt închis şi nu pot să ies.
Ieremia 38:6
Atunci ei au luat pe Ieremia şi l-au aruncat în groapa lui Malchia, fiul împăratului, care se afla în curtea temniţei şi au coborât în ea pe Ieremia cu funii. În groapă nu era apă, dar era noroi; şi Ieremia s-a afundat în noroi.
Osea 2:6
De aceea iată, îi voi astupa drumul cu spini, i-l voi astupa cu un zid, ca să nu-şi mai afle cărările.
made
Plangerile lui Ieremia 1:14
Mâna Lui a legat jugul nelegiuirilor mele, care stau împletite şi legate de gâtul meu. Mi-a frânt puterea. Domnul m-a dat în mâinile acelora cărora nu pot să le stau împotrivă.
Plangerile lui Ieremia 5:5
Prigonitorii ne urmăresc cu îndârjire şi, când obosim, nu ne dau odihnă.
Daniel 9:12
El a împlinit astfel cuvintele pe care le rostise împotriva noastră şi împotriva căpeteniilor noastre care ne-au cârmuit şi a adus peste noi o mare nenorocire, aşa cum niciodată şi nicăieri sub cer nu s-a mai întâmplat o nenorocire ca aceea care a venit acum asupra Ierusalimului.