Servants
Geneza 9:25
Şi a zis: „Blestemat să fie Canaan! Să fie robul robilor fraţilor lui!”
Deuteronom 28:43
Străinul care va fi în mijlocul tău se va ridica tot mai sus peste tine, iar tu te vei coborî tot mai jos;
Neemia 2:19
Sanbalat, horonitul, Tobia, slujitorul amonit, şi Gheşem, arabul, fiind înştiinţaţi, şi-au bătut joc de noi şi ne-au dispreţuit. Ei au zis: „Ce faceţi voi acolo? Vă răsculaţi împotriva împăratului?”
Neemia 5:15
Înainte de mine, cei dintâi dregători împovărau poporul şi luau de la el pâine şi vin, afară de cei patruzeci de sicli de argint; chiar şi slujitorii lor apăsau poporul. Eu n-am făcut aşa, din frică de Dumnezeu.
Proverbe 30:22
un rob care a început să împărăţească, un nebun care are pâine din belşug,
there
Iov 5:4
Fiii lui n-au noroc, sunt călcaţi în picioare la poartă, şi nimeni nu-i scapă!
Iov 10:7
când ştii bine că nu sunt vinovat şi că nimeni nu mă poate scăpa din mâna Ta?
Psalmi 7:2
ca să nu mă sfâşie ca un leu care înghite, fără să sară cineva în ajutor.
Psalmi 50:22
Luaţi seama, dar, voi care uitaţi pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâşii, şi să nu fie nimeni să vă scape.
Isaia 43:13
Eu sunt de la început, şi nimeni nu izbăveşte din mâna Mea; când lucrez Eu, cine se poate împotrivi?
Osea 2:10
Şi acum îi voi descoperi ruşinea înaintea ibovnicilor ei, şi niciunul n-o va scoate din mâna Mea.
Zaharia 11:6
Căci nu mai am milă de locuitorii ţării – zice Domnul – ci, iată, dau pe oameni, pe unii în mâinile altora şi în mâinile împăratului lor; ei vor pustii ţara, şi n-o voi izbăvi din mâinile lor.”