For this cause the king was angry and very furious, and commanded to destroy all the wise men of Babylon.
Daniel 3:13
Atunci Nebucadneţar, mâniat şi plin de urgie, a dat poruncă să aducă pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego. Şi oamenii aceştia au fost aduşi îndată înaintea împăratului.
Iov 5:2
Nebunul piere ucis de mânia lui, prostul moare ucis de aprinderea lui.
Psalmi 76:10
Omul Te laudă chiar şi în mânia lui, când Te îmbraci cu toată urgia Ta.
Proverbe 16:14
Mânia împăratului este un vestitor al morţii, dar un om înţelept trebuie s-o potolească. –
Proverbe 19:12
Mânia împăratului este ca răcnetul unui leu, şi bunăvoinţa lui este ca roua pe iarbă. –
Proverbe 20:2
Frica pe care o insuflă împăratul este ca răcnetul unui leu, cine îl supără, păcătuieşte împotriva sa însuşi. –
Proverbe 27:3
Piatra este grea şi nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuieşte nebunul este mai grea decât amândouă. –
Proverbe 27:4
Furia este fără milă şi mânia năvalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? –
Proverbe 29:22
Un om mânios stârneşte certuri, şi un înfuriat face multe păcate. –
Matei 2:16
Atunci Irod, când a văzut că fusese înşelat de magi, s-a mâniat foarte tare şi a trimis să omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească, de la doi ani în jos, care erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi.
Matei 5:22
Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: „Prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: „Nebunule!” va cădea sub pedeapsa focului gheenei.