Eliasaph
Numeri 7:42
A şasea zi, căpetenia fiilor lui Gad, Eliasaf, fiul lui Deuel,
Numeri 10:20
peste oştirea seminţiei fiilor lui Gad, era Eliasaf, fiul lui Deuel.
Son of Reuel
Numeri 2:14
apoi seminţia lui Gad şi mai marele fiilor lui Gad, Elisa, fiul lui Deuel,