Ahira
Numeri 2:29
apoi seminţia lui Neftali şi mai marele fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan,
Numeri 7:78
A douăsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan,
Numeri 10:27
peste oştirea seminţiei fiilor lui Neftali era Ahira, fiul lui Enan.