Of the children of Gad, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
Numeri 2:14
apoi seminţia lui Gad şi mai marele fiilor lui Gad, Elisa, fiul lui Deuel,
Numeri 2:15
cu oştirea lui, alcătuită din patruzeci şi cinci de mii şase sute cincizeci de oameni ieşiţi la numărătoare.
Numeri 26:15-18
15
Fiii lui Gad, după familiile lor: din Ţefon se coboară familia ţefoniţilor; din Haghi, familia haghiţilor; din Şuni, familia şuniţilor;
16
din Ozni, familia ozniţilor; din Eri, familia eriţilor;
17
din Arod, familia arodiţilor; din Areli, familia areliţilor.
18
Acestea sunt familiile fiilor lui Gad, după cei ieşiţi la numărătoare: patruzeci de mii cinci sute.
Geneza 30:10
Zilpa, roaba Leii, a născut lui Iacov un fiu.
Geneza 30:11
„Cu noroc!” a zis Lea. De aceea i-a pus numele Gad.
Geneza 46:16
Fiii lui Gad: Ţifion, Haggi, Şuni, Eţbon, Eri, Arodi şi Areeli.
Geneza 49:19
Peste Gad vor da iureş cete înarmate, dar şi el va da iureş peste ele şi le va urmări.