Those that were numbered of them, even of the tribe of Dan, were threescore and two thousand and seven hundred.
Numeri 2:26
cu oştirea lui, alcătuită din şaizeci şi două de mii şapte sute de oameni ieşiţi la numărătoare.
Numeri 26:43
Toate familiile şuhamiţilor, după numărătoarea lor: şaizeci şi patru de mii patru sute.