Eliab
Numeri 2:7
apoi seminţia lui Zabulon şi mai marele fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon,
Numeri 7:24
A treia zi, căpetenia fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon,
Numeri 10:16
peste oştirea seminţiei fiilor lui Zabulon era Eliab, fiul lui Helon.