Kibroth-hattaavah
Numeri 33:16
Au pornit din pustiul Sinai şi au tăbărât la Chibrot-Hataava.
Deuteronom 9:22
Apoi la Tabeera, la Masa şi la Chibrot-Hataava, voi iarăşi aţi aţâţat mânia Domnului.
1 Corinteni 10:6
Şi aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei.