Judas
Geneza 38:27
Când i-a venit vremea să nască, iată că în pântecele ei erau doi gemeni.
Geneza 38:29
Dar el a tras mâna înapoi şi a ieşit fratele său. Atunci moaşa a zis: „Ce spărtură ai făcut!” De aceea i-a pus numele Pereţ.
Geneza 38:30
În urmă a ieşit fratele lui, care avea firul roşu la mână; de aceea i-au pus numele Zerah.
Geneza 46:12
Fiii lui Iuda: Er, Onan, Şela, Pereţ şi Zarah; dar Er şi Onan au murit în ţara Canaanului. Fiii lui Pereţ au fost: Heţron şi Hamul.
Numeri 26:20
Iată fiii lui Iuda, după familiile lor: din Şela se coboară familia şelaniţilor; din Pereţ, familia pereţiţilor; din Zerah, familia zerahiţilor.
Numeri 26:21
Fiii lui Pereţ au fost: Heţron, din care se coboară familia heţroniţilor; Hamul, din care se coboară familia hamuliţilor.
1 Cronici 2:3
Fiii lui Iuda: Er, Onan, Şela; aceştia trei i s-au născut din fata lui Şua, canaanita. Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului, care l-a omorât.
1 Cronici 2:4
Tamar, nora lui Iuda, i-a născut pe Pereţ şi Zerah. Toţi fiii lui Iuda au fost cinci.
Zerah
1 Cronici 9:6
Fii de ai lui Zerah: Ieuel şi fraţii săi, şase sute nouăzeci. –
Thamar
Geneza 38:6
Iuda a luat întâiului său născut Er, o nevastă numită Tamar.
Geneza 38:11
Atunci Iuda a zis nurorii sale Tamar: „Rămâi văduvă în casa tatălui tău până va creşte fiul meu Şela.” Zicea aşa ca să nu moară şi Şela ca fraţii lui. Tamar s-a dus şi a locuit în casa tatălui ei.
Geneza 38:24-26
24
Cam după trei luni, au venit şi au spus lui Iuda: „Tamar, nora ta, a curvit şi a rămas chiar însărcinată în urma curvirii ei.” Şi Iuda a zis: „Scoateţi-o afară, ca să fie arsă.”
25
După ce au scos-o afară, ea a trimis să spună socrului său: „De la omul acela, ale cui sunt lucrurile acestea, am rămas eu însărcinată; vezi, te rog, al cui este inelul acesta, lanţurile acestea şi toiagul acesta.”
26
Iuda le-a cunoscut şi a zis: „Ea este mai puţin vinovată decât mine, fiindcă n-am dat-o de nevastă fiului meu Şela.” Şi nu s-a mai împreunat cu ea de atunci.
Tamar
Geneza 46:12
Fiii lui Iuda: Er, Onan, Şela, Pereţ şi Zarah; dar Er şi Onan au murit în ţara Canaanului. Fiii lui Pereţ au fost: Heţron şi Hamul.
Numeri 26:21
Fiii lui Pereţ au fost: Heţron, din care se coboară familia heţroniţilor; Hamul, din care se coboară familia hamuliţilor.
Rut 4:18
Iată sămânţa lui Pereţ: Pereţ a fost tatăl lui Heţron;
1 Cronici 2:5
Fiii lui Pereţ: Heţron şi Hamul.
1 Cronici 4:1
Fiii lui Iuda: Pereţ, Heţron, Carmi, Hur şi Şobal.
Hezron
Luca 3:33
fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda,
Aram
Rut 4:19
Heţron a fost tatăl lui Ram; Ram a fost tatăl lui Aminadab;
1 Cronici 2:9
Fiii care s-au născut lui Heţron au fost Ierahmeel, Ram şi Chelubai (Caleb).