Aminadab
Rut 4:19
Heţron a fost tatăl lui Ram; Ram a fost tatăl lui Aminadab;
Rut 4:20
Aminadab a fost tatăl lui Nahşon; Nahşon a fost tatăl lui Salmon;
1 Cronici 2:10-12
10
Ram a născut pe Aminadab. Aminadab a născut pe Nahşon, domnul fiilor lui Iuda.
11
Nahşon a născut pe Salma. Salma a născut pe Boaz.
12
Boaz a născut pe Obed. Obed a născut pe Isai.
Amminadab
Numeri 1:7
pentru Iuda: Nahşon, fiul lui Aminadab;
Numeri 2:3
La răsărit, tabăra lui Iuda, cu steagul ei şi cu oştirile sale. Acolo să tăbărască mai marele fiilor lui Iuda, Nahşon, fiul lui Aminadab,
Numeri 7:12
Cel ce şi-a adus darul în ziua întâi, a fost Nahşon, fiul lui Aminadab, din seminţia lui Iuda.
Numeri 7:17
şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Nahşon, fiul lui Aminadab.
Numeri 10:14
Întâi a pornit steagul taberei fiilor lui Iuda, împreună cu oştirile lui. Peste oştirea lui Iuda era mai mare Nahşon, fiul lui Aminadab;
Nahshon
Luca 3:32
fiul lui Iese, fiul lui Iobed, fiul lui Booz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason,