we have forsaken
Matei 4:20-22
20
Îndată ei au lăsat mrejele şi au mers după El.
21
De-acolo a mers mai departe şi a văzut pe alţi doi fraţi: pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor, Zebedei, şi îşi cârpeau mrejele. El i-a chemat.
22
Şi îndată, ei au lăsat corabia şi pe tatăl lor şi au mers după El.
Matei 9:9
De acolo, Isus a mers mai departe şi a văzut pe un om, numit Matei, şezând la vamă. Şi i-a zis: „Vino după Mine.” Omul acela s-a sculat şi a mers după El.
Deuteronom 33:9
Levi a zis despre tatăl său şi despre mama sa: „Nu i-am văzut!” Şi despre fraţii lui: „Nu vă cunosc!” Iar de copii n-a vrut să mai ştie. Căci ei păzesc Cuvântul Tău şi ţin legământul Tău;
Marcu 1:17-20
17
Isus le-a zis: „Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni.”
18
Îndată, ei şi-au lăsat mrejele şi au mers după El.
19
A mers puţin mai departe şi a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui, care, şi ei, erau într-o corabie şi îşi dregeau mrejele.
20
Îndată i-a chemat; şi ei au lăsat pe tatăl lor, Zebedei, în corabie cu cei ce lucrau pe plată şi au mers după El.
Marcu 2:14
Când trecea pe acolo, a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, şezând la vamă. Şi i-a zis: „Vino după Mine!” Levi s-a sculat şi a mers după El.
Marcu 10:28
Petru a început să-I zică: „Iată că noi am lăsat totul şi Te-am urmat.”
Luca 5:11
Ei au scos corăbiile la mal, au lăsat totul şi au mers după El.
Luca 5:27
După aceea Isus a ieşit afară şi a văzut pe un vameş, numit Levi, şezând la vamă. Şi i-a zis: „Vino după Mine!”
Luca 5:28
Vameşul a lăsat totul, s-a sculat şi a mers după El.
Luca 14:33
Tot aşa, oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu.
Luca 18:28
Atunci Petru a zis: „Iată că noi am lăsat totul şi Te-am urmat.”
Filipeni 3:8
Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos
what
Matei 20:10-12
10
Când au venit cei dintâi, socoteau că vor primi mai mult; dar au primit şi ei tot câte un leu de fiecare.
11
După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului
12
şi ziceau: „Aceştia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas, şi la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul şi zăduful zilei.”
Luca 15:29
Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: „Iată, eu îţi slujesc ca un rob de atâţia ani, şi niciodată nu ţi-am călcat porunca; şi mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă înveselesc cu prietenii mei;
1 Corinteni 1:29
pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu.
1 Corinteni 4:7
Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Şi dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit?