when
Marcu 14:17-21
17
Seara, Isus a venit cu cei doisprezece.
18
Pe când şedeau la masă şi mâncau, Isus a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi, care mănâncă cu Mine, Mă va vinde.”
19
Ei au început să se întristeze şi să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu?”
20
„Este unul din cei doisprezece”, le-a răspuns El, „şi anume, cel ce întinde mâna cu Mine în blid.
21
Fiul omului, negreşit, Se duce după cum este scris despre El. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut.”
Luca 22:14-16
14
Când a sosit ceasul, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece apostoli.
15
El le-a zis: „Am dorit mult să mănânc paştile acestea cu voi înainte de patima Mea;
16
căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca, până la împlinirea lor în Împărăţia lui Dumnezeu.”
Ioan 13:21
După ce a spus aceste cuvinte, Isus S-a tulburat în duhul Lui, a mărturisit şi a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.”
he
Exod 12:11
Când îl veţi mânca, să aveţi mijlocul încins, încălţămintea în picioare şi toiagul în mână; şi să-l mâncaţi în grabă; căci este paştile Domnului.
Cantarea cantarilor 1:12
Cât stă împăratul la masa lui, nardul meu îşi răspândeşte mirosul.