And they were exceeding sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I?
Marcu 14:19
Ei au început să se întristeze şi să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu?”
Marcu 14:20
„Este unul din cei doisprezece”, le-a răspuns El, „şi anume, cel ce întinde mâna cu Mine în blid.
Luca 22:23
Şi au început să se întrebe unii pe alţii cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta.
Ioan 13:22-25
22
Ucenicii se uitau unii la alţii şi nu înţelegeau despre cine vorbeşte.
23
Unul din ucenici, acela pe care-l iubea Isus, stătea la masă culcat pe sânul lui Isus.
24
Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Isus.
25
Şi ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Isus şi I-a zis: „Doamne, cine este?”
Ioan 21:17
A treia oară i-a zis Isus: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?” Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară: „Mă iubeşti?” şi I-a răspuns: „Doamne, Tu toate le ştii; ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte oile Mele!