Though
Marcu 14:29
Petru I-a zis: „Chiar dacă toţi ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea.”
Luca 22:33
„Doamne”, I-a zis Petru, „cu Tine sunt gata să merg chiar şi în temniţă şi la moarte.”
Ioan 13:36-38
36
„Doamne”, I-a zis Simon Petru, „unde Te duci?” Isus i-a răspuns: „Tu nu poţi veni acum după Mine, unde Mă duc Eu; dar mai târziu vei veni.”
37
„Doamne”, I-a zis Petru, „de ce nu pot veni după Tine acum? Eu îmi voi da viaţa pentru Tine.”
38
Isus i-a răspuns: „Îţi vei da viaţa pentru Mine? Adevărat, adevărat îţi spun că nu va cânta cocoşul, până te vei lepăda de Mine de trei ori.
Ioan 21:15
După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte mieluşeii Mei.”
yet
Psalmi 17:5
paşii mei stau neclintiţi pe cărările Tale şi nu mi se clatină picioarele.
Psalmi 119:116
Sprijină-mă, după făgăduinţa Ta, ca să trăiesc, şi nu mă lăsa de ruşine în nădejdea mea!
Psalmi 119:117
Fii sprijinul meu, ca să fiu scăpat şi să mă înveselesc neîncetat de orânduirile Tale!
Proverbe 16:18
Mândria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înaintea căderii. –
Proverbe 16:19
Mai bine să fii smerit cu cei smeriţi, decât să împarţi prada cu cei mândri. –
Proverbe 20:6
Mulţi oameni îşi trâmbiţează bunătatea; dar cine poate găsi un om credincios? –
Proverbe 28:25
Cel lacom stârneşte certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belşug. –
Proverbe 28:26
Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înţelepciune va fi mântuit. –
Ieremia 17:9
Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?
Romani 12:10
Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.
Filipeni 2:3
Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi.
1 Petru 5:5
Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.”
1 Petru 5:6
Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe.