Rise, let us be going: behold, he is at hand that doth betray me.
1 Samuel 17:48
Îndată ce filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului.
Luca 9:51
Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Isus Şi-a îndreptat faţa hotărât să meargă la Ierusalim.
Luca 12:50
Am un botez cu care trebuie să fiu botezat şi cât de mult doresc să se îndeplinească!
Luca 22:15
El le-a zis: „Am dorit mult să mănânc paştile acestea cu voi înainte de patima Mea;
Ioan 14:31
dar vine, pentru ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl şi că fac aşa cum Mi-a poruncit Tatăl. Sculaţi-vă, haidem să plecăm de aici!
Faptele Apostolilor 21:13
Atunci Pavel a răspuns: „Ce faceţi de plângeţi aşa şi-mi rupeţi inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să şi mor în Ierusalim pentru Numele Domnului Isus.”