Hail
Matei 27:29
Au împletit o cunună de spini, pe care I-au pus-o pe cap, şi I-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea Lui, îşi băteau joc de El şi ziceau: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!”
Matei 27:30
Şi scuipau asupra Lui şi luau trestia şi-L băteau în cap.
Marcu 15:18
Apoi au început să-I ureze şi să zică: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!”
Ioan 19:3
Apoi, s-au apropiat de El şi ziceau: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!” Şi-I dădeau palme.
kissed him
Geneza 27:26
Atunci tatăl său, Isaac, i-a zis: „Apropie-te, dar, şi sărută-mă, fiule.”
1 Samuel 10:1
Samuel a luat sticluţa cu untdelemn şi a turnat-o pe capul lui Saul. Apoi l-a sărutat şi a zis: „Nu te-a uns Domnul ca să fii căpetenia moştenirii Lui?
2 Samuel 20:9
Ioab a zis lui Amasa: „Eşti sănătos, frate?” Şi cu mâna dreaptă a apucat pe Amasa de barbă să-l sărute.
Proverbe 27:6
Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioşia lui, dar sărutările unui vrăjmaş sunt mincinoase. –
Marcu 14:45
Când a venit Iuda, s-a apropiat îndată de Isus şi I-a zis: „Învăţătorule!” Şi L-a sărutat mult.
Marcu 14:46
Atunci oamenii aceia au pus mâna pe Isus şi L-au prins.
Luca 7:45
Tu nu Mi-ai dat sărutare; dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-Mi sărute picioarele.
1 Tesaloniceni 5:26
Spuneţi sănătate tuturor fraţilor, cu o sărutare sfântă.