And they that had laid hold on Jesus led him away to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled.
Psalmi 56:5
Întruna ei îmi ating drepturile şi n-au decât gânduri rele faţă de mine.
Psalmi 56:6
Uneltesc, pândesc şi îmi urmăresc paşii, pentru că vor să-mi ia viaţa.
Marcu 14:53
Pe Isus L-au dus la marele preot, unde s-au adunat toţi preoţii cei mai de seamă, bătrânii şi cărturarii.
Marcu 14:54
Petru L-a urmat de departe până în curtea marelui preot; a şezut jos împreună cu aprozii şi se încălzea la para focului.
Luca 22:54
După ce au pus mâna pe Isus, L-au dus şi L-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după El de departe.
Luca 22:55
Au aprins un foc în mijlocul curţii şi au şezut jos. Petru s-a aşezat şi el printre ei.
Ioan 11:49
Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: „Voi nu ştiţi nimic;
Ioan 18:12-14
12
Ceata ostaşilor, căpitanul lor şi aprozii iudeilor au prins deci pe Isus şi L-au legat.
13
L-au dus întâi la Ana; căci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela.
14
Şi Caiafa era cel ce dăduse iudeilor sfatul acesta: „Este de folos să moară un singur om pentru norod.”
Ioan 18:24-14