Not
Psalmi 76:10
Omul Te laudă chiar şi în mânia lui, când Te îmbraci cu toată urgia Ta.
Proverbe 19:21
Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlineşte. –
Proverbe 21:30
Nici înţelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. –
Isaia 46:10
Eu am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: „Hotărârile Mele vor rămâne în picioare şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.
Plangerile lui Ieremia 3:37
Cine a spus, şi s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului?
Marcu 14:2
Căci ziceau: „Nu în timpul praznicului, ca nu cumva să se facă tulburare în norod.”
Marcu 14:12
În ziua dintâi a praznicului Azimelor, când jertfeau paştile, ucenicii lui Isus I-au zis: „Unde voieşti să ne ducem să-Ţi pregătim ca să mănânci paştile?”
Marcu 14:27
Isus le-a zis: „În noaptea aceasta toţi veţi avea un prilej de poticnire; pentru că este scris: „Voi bate Păstorul, şi oile vor fi risipite.”
Luca 22:7
Ziua praznicului Azimelor, în care trebuiau jertfite paştile, a venit.
Ioan 18:28
Au adus pe Isus de la Caiafa în odaia de judecată: era dimineaţa. Ei n-au intrat în odaia de judecată, ca să nu se spurce şi să poată mânca Paştile.
Faptele Apostolilor 4:28
ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta şi sfatul Tău.
lest
Matei 14:5
Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de norod, pentru că norodul privea pe Ioan ca pe un proroc.
Matei 21:26
Şi dacă vom răspunde: „De la oameni”, ne temem de norod, pentru că toţi socotesc pe Ioan drept proroc.”
Luca 20:6
Şi dacă răspundem: „De la oameni”, tot norodul ne va ucide cu pietre; căci este încredinţat că Ioan era un proroc.”