Answerest
Matei 27:12-14
12
Dar n-a răspuns nimic la învinuirile preoţilor celor mai de seamă şi bătrânilor.
13
Atunci Pilat I-a zis: „N-auzi de câte lucruri Te învinuiesc ei?”
14
Isus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, aşa că se mira foarte mult dregătorul.
Marcu 14:60
Atunci marele preot s-a sculat în picioare în mijlocul adunării, a întrebat pe Isus şi I-a zis: „Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc oamenii aceştia împotriva Ta?”
Luca 23:9
I-a pus multe întrebări; dar Isus nu i-a răspuns nimic.
Ioan 18:19-24
19
Marele preot a întrebat pe Isus despre ucenicii Lui şi despre învăţătura Lui.
20
Isus i-a răspuns: „Eu am vorbit lumii pe faţă; totdeauna am învăţat pe norod în sinagogă şi în Templu, unde se adună toţi iudeii, şi n-am spus nimic în ascuns.
21
Pentru ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă pe cei ce M-au auzit despre ce le-am vorbit; iată, aceia ştiu ce am spus.”
22
La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stăteau acolo a dat o palmă lui Isus şi a zis: „Aşa răspunzi marelui preot?”
23
Isus i-a răspuns: „Dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău; dar, dacă am vorbit bine, de ce mă baţi?”
24
Ana L-a trimis legat la marele preot Caiafa.
Ioan 19:9-11
9
A intrat iarăşi în odaia de judecată şi a zis lui Isus: „De unde eşti Tu?” Dar Isus nu i-a dat niciun răspuns.
10
Pilat I-a zis: „Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii că am putere să Te răstignesc şi am putere să-Ţi dau drumul?”
11
„N-ai avea nicio putere asupra Mea”, i-a răspuns Isus, „dacă nu ţi-ar fi fost dată de sus. De aceea, cine Mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat.”