in Bethany
Matei 21:17
Şi, lăsându-i, a ieşit afară din cetate şi S-a îndreptat spre Betania şi a mas acolo.
Marcu 11:12
A doua zi, după ce au ieşit din Betania, Isus a flămânzit.
Ioan 11:1
Un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei şi al Martei, sora ei, era bolnav. –
Ioan 11:2
Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir şi I-a şters picioarele cu părul ei, şi Lazăr cel bolnav era fratele ei. –
Ioan 12:1
Cu şase zile înainte de Paşti, Isus a venit în Betania, unde era Lazăr, care fusese mort şi pe care îl înviase din morţi.
Simon
Marcu 14:3
Pe când şedea Isus la masă, în Betania, în casa lui Simon, leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump; şi, după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Isus.