in his
Isaia 53:9
Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui, la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug în gura Lui.
a great
Matei 27:66
Ei au plecat şi au întărit mormântul, pecetluind piatra şi punând strajă.”
Matei 28:2
Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea.
Marcu 16:3
Femeile ziceau una către alta: „Cine ne va prăvăli piatra de la uşa mormântului?”
Marcu 16:4
Şi, când şi-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită.
Luca 24:2
Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt,
Ioan 20:1
În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis-de-dimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric; şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt.