shalt
Matei 23:16-21
16
Vai de voi, povăţuitori orbi, care ziceţi: „Dacă jură cineva pe Templu, nu este nimic; dar dacă jură pe aurul Templului, este legat de jurământul lui.”
17
Nebuni şi orbi! Care este mai mare: aurul sau Templul, care sfinţeşte aurul?
18
„Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic, dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui.”
19
Nebuni şi orbi! Care este mai mare: darul sau altarul, care sfinţeşte darul?
20
Deci cine jură pe altar jură pe el şi pe tot ce este deasupra lui;
21
cine jură pe Templu jură pe el şi pe Cel ce locuieşte în el;
because
Matei 6:27
Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui?
Luca 12:25
Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieţii lui?