the fowls
Matei 10:29-31
29
Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuşi, niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru.
30
Cât despre voi, până şi perii din cap, toţi vă sunt număraţi.
31
Deci să nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii.
Geneza 1:29-31
29
Şi Dumnezeu a zis: „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră.
30
Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor care se mişcă pe pământ, care au în ele o suflare de viaţă, le-am dat ca hrană toată iarba verde.” Şi aşa a fost.
31
Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea.
Iov 35:11
care ne învaţă mai mult decât pe dobitoacele pământului şi ne dă mai multă pricepere decât păsărilor cerului?”
Iov 38:41
Cine pregăteşte corbului hrana, când puii lui strigă spre Dumnezeu, când umblă rătăciţi şi flămânzi?
Psalmi 104:11
Tu adăpi la ele toate fiarele câmpului; în ele îşi potolesc setea măgarii sălbatici.
Psalmi 104:12
Păsările cerului locuiesc pe marginile lor şi fac să le răsune glasul printre ramuri.
Psalmi 104:27
Toate aceste vieţuitoare Te aşteaptă, ca să le dai hrana la vreme.
Psalmi 104:28
Le-o dai Tu, ele o primesc; Îţi deschizi Tu mâna, ele se satură de bunătăţile Tale.
Psalmi 145:15
Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine, şi Tu le dai hrana la vreme.
Psalmi 145:16
Îţi deschizi mâna şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă.
Psalmi 147:9
El dă hrană vitelor şi puilor corbului când strigă.
Luca 12:6
Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Totuşi niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu.
Luca 12:7
Şi chiar perii din cap, toţi vă sunt număraţi. Deci să nu vă temeţi: voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii.
Luca 12:24-31
24
Uitaţi-vă cu băgare de seamă la corbi: ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar; şi totuşi Dumnezeu îi hrăneşte. Cu cât mai de preţ sunteţi voi decât păsările!
25
Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieţii lui?
26
Deci, dacă nu puteţi face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijoraţi de celelalte?
27
Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii: ei nu torc, nici nu ţes; totuşi vă spun că nici Solomon, în toată slava lui, n-a fost îmbrăcat ca unul din ei.
28
Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puţin credincioşilor?
29
Să nu căutaţi ce veţi mânca sau ce veţi bea şi nu vă frământaţi mintea.
30
Căci toate aceste lucruri Neamurile lumii le caută. Tatăl vostru ştie că aveţi trebuinţă de ele.
31
Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
your
Matei 6:32
Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele.
Matei 7:9
Cine este omul acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră?
Luca 12:32
Nu te teme, turmă mică; pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia.