by
Matei 5:36
Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poţi face un singur păr alb sau negru.
Psalmi 39:6
Da, omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori, şi nu ştie cine le va lua.
Eclesiastul 3:14
Am ajuns la cunoştinţa că tot ce face Dumnezeu dăinuie în veci, şi la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat şi nimic de scăzut, şi că Dumnezeu face aşa pentru ca lumea să se teamă de El.
Luca 12:25
Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieţii lui?
Luca 12:26
Deci, dacă nu puteţi face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijoraţi de celelalte?
1 Corinteni 12:18
Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El.