he marvelled
Marcu 6:6
Şi Se mira de necredinţa lor. Isus străbătea satele dimprejur şi învăţa pe norod.
Luca 7:9
Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaş, S-a întors spre norodul care mergea după El şi a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credinţă atât de mare.”
I have
Matei 15:28
Atunci Isus i-a zis: „O, femeie, mare este credinţa ta; facă-ţi-se cum voieşti.” Şi fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela.
Luca 5:20
Când le-a văzut credinţa, Isus a zis: „Omule, păcatele îţi sunt iertate!”
Luca 7:50
Dar Isus a zis femeii: „Credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace.”