And when he was entered into a ship, his disciples followed him.
Matei 9:1
Isus S-a suit într-o corabie, a trecut marea şi a venit în cetatea Sa.
Marcu 4:36
După ce au dat drumul norodului, ucenicii L-au luat în corabia în care se afla şi aşa cum era. Împreună cu El mai erau şi alte corăbii.
Luca 7:22
Şi, drept răspuns, le-a zis: „Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce aţi văzut şi auzit: orbii văd, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi, surzii aud, morţii învie, şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.