and took
Marcu 5:41
A apucat-o de mână şi i-a zis: „Talita, cumi”, care tălmăcit înseamnă: „Fetiţo, scoală-te îţi zic!”
Faptele Apostolilor 9:41
El i-a dat mâna şi a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinţi şi pe văduve şi le-a pus-o înainte vie.
ministered
Marcu 15:41
care, pe când era El în Galileea, mergeau după El şi-I slujeau; şi multe alte femei care se suiseră împreună cu El în Ierusalim.
Psalmi 103:1-3
1
(Un psalm al lui David.) Binecuvântă, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!
2
Binecuvântă, suflete, pe Domnul şi nu uita niciuna din binefacerile Lui!
3
El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale;
Psalmi 116:12
Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui faţă de mine?
Matei 27:55
Acolo erau şi multe femei care priveau de departe; ele urmaseră pe Isus din Galileea, ca să-I slujească.
Luca 8:2
şi mai erau şi nişte femei care fuseseră tămăduite de duhuri rele şi de boli; Maria, zisă Magdalena, din care ieşiseră şapte draci,
Luca 8:3
Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Susana şi multe altele care-L ajutau cu ce aveau.