and began
Psalmi 77:11
Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci îmi aduc aminte de minunile Tale de odinioară;
Matei 9:31
Dar ei, cum au ieşit afară, au răspândit vestea despre El în tot ţinutul acela.
Luca 5:15
Se răspândea tot mai mult vestea despre El, şi oamenii se strângeau cu grămada, ca să-L asculte şi să fie vindecaţi de bolile lor.
Tit 1:10
În adevăr, mai ales printre cei tăiaţi împrejur, sunt mulţi nesupuşi, flecari şi amăgitori,
could
Marcu 2:1
După câteva zile, Isus S-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă
Marcu 2:2
şi s-au adunat îndată aşa de mulţi, că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea uşii. El le vestea Cuvântul.
Marcu 2:13
Isus a ieşit iarăşi la mare. Toată mulţimea venea la El; şi El învăţa pe toţi.