And straightway his ears were opened, and the string of his tongue was loosed, and he spake plain.
Marcu 2:12
Şi îndată, slăbănogul s-a sculat, şi-a ridicat patul şi a ieşit afară în faţa tuturor; aşa că toţi au rămas uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu şi ziceau: „Niciodată n-am văzut aşa ceva!”
Psalmi 33:9
Căci El zice şi se face; porunceşte, şi ce porunceşte ia fiinţă.
Isaia 32:3
Ochii celor ce văd nu vor mai fi legaţi, şi urechile celor ce aud vor lua aminte.
Isaia 32:4
Inima celor uşuratici va pricepe şi va înţelege, şi limba gângavilor va vorbi iute şi desluşit.
Isaia 35:5
Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor;
Isaia 35:6
atunci şchiopul va sări ca un cerb, şi limba mutului va cânta de bucurie; căci în pustiu vor ţâşni ape, şi în pustietate, pâraie;
Matei 11:5
orbii îşi capătă vederea, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi, surzii aud, morţii învie şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.