Woe
Isaia 10:1
„Vai de cei ce rostesc hotărâri nelegiuite şi de cei ce scriu porunci nedrepte
Matei 23:2-4
2
a zis: „Cărturarii şi fariseii şed pe scaunul lui Moise.
3
Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziţi, păziţi-le şi faceţi-le; dar după faptele lor să nu faceţi. Căci ei zic, dar nu fac.
4
Ei leagă sarcini grele şi cu anevoie de purtat şi le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le mişte.
Galateni 6:13
Căci nici ei, care au primit tăierea împrejur, nu păzesc Legea; ci voiesc doar ca voi să primiţi tăierea împrejur, pentru ca să se laude ei cu trupul vostru.
ye yourselves
Isaia 58:6
Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug;