the wisdom
Proverbe 1:2-6
2
pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii;
3
pentru căpătarea învăţăturilor de bun simţ, de dreptate, de judecată şi de nepărtinire;
4
ca să dea celor neîncercaţi agerime de minte, tânărului cunoştinţă şi chibzuinţă –
5
să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa, şi cel priceput, şi va căpăta iscusinţă –
6
pentru prinderea înţelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înţelesul cuvintelor înţelepţilor şi al cuvintelor lor cu tâlc.
Proverbe 8:1-12
1
Nu strigă înţelepciunea şi nu-şi înalţă priceperea glasul?
2
Ea se aşază sus pe înălţimi, afară pe drum, la răspântii,
3
şi strigă lângă porţi, la intrarea cetăţii, la intrarea porţilor:
4
„Oamenilor, către voi strig, şi spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu.
5
Învăţaţi-vă minte, proştilor, şi înţelepţiţi-vă, nebunilor!
6
Ascultaţi, căci am lucruri mari de spus, şi buzele mi se deschid ca să înveţe pe alţii ce este drept.
7
Căci gura mea vesteşte adevărul, şi buzele mele urăsc minciuna!
8
Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele.
9
Toate sunt lămurite pentru cel priceput şi drepte pentru cei ce au găsit ştiinţa.
10
Primiţi mai degrabă învăţăturile mele decât argintul, şi mai degrabă ştiinţa decât aurul scump.
11
Căci înţelepciunea preţuieşte mai mult decât mărgăritarele, şi niciun lucru de preţ nu se poate asemui cu ea.
12
Eu, Înţelepciunea, am ca locuinţă mintea şi pot născoci cele mai chibzuite planuri.
Proverbe 9:1-3
1
Înţelepciunea şi-a zidit casa, şi-a tăiat cei şapte stâlpi.
2
Şi-a înjunghiat vitele, şi-a amestecat vinul, şi-a pus masa.
3
Şi-a trimis slujnicele şi strigă, de pe vârful înălţimilor cetăţii:
1 Corinteni 1:30
Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare,
Coloseni 2:3
în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.
I will
Luca 24:47
Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim.
Matei 23:34
De aceea, iată, vă trimit proroci, înţelepţi şi cărturari. Pe unii din ei îi veţi omorî şi răstigni, pe alţii îi veţi bate în sinagogile voastre şi-i veţi prigoni din cetate în cetate;
Faptele Apostolilor 1:8
Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”
Efeseni 4:11
Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători,
and some
Luca 21:16
Veţi fi daţi în mâinile lor până şi de părinţii, fraţii, rudele şi prietenii voştri; şi vor omorî pe mulţi dintre voi.
Luca 21:17
Veţi fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu.
Matei 22:6
Ceilalţi au pus mâna pe robi, şi-au bătut joc de ei şi i-au omorât.
Ioan 16:2
Au să vă dea afară din sinagogi: ba încă, va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu.
Faptele Apostolilor 7:57-60
57
Ei au început atunci să răcnească, şi-au astupat urechile şi s-au năpustit toţi într-un gând asupra lui.
58
L-au târât afară din cetate şi l-au ucis cu pietre. Martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr, numit Saul.
59
Şi aruncau cu pietre în Ştefan, care se ruga şi zicea: „Doamne Isuse, primeşte duhul meu!”
60
Apoi a îngenuncheat şi a strigat cu glas tare: „Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta!” Şi, după aceste vorbe, a adormit.
Faptele Apostolilor 8:1
Saul se învoise la uciderea lui Ştefan. În ziua aceea, s-a pornit o mare prigonire împotriva Bisericii din Ierusalim. Şi toţi, afară de apostoli, s-au împrăştiat prin părţile Iudeii şi ale Samariei.
Faptele Apostolilor 8:3
Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică; intra prin case, lua cu sila pe bărbaţi şi pe femei şi-i arunca în temniţă.
Faptele Apostolilor 9:1
Dar Saul sufla încă ameninţarea şi uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot
Faptele Apostolilor 9:2
şi i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca, dacă va găsi pe unii umblând pe Calea credinţei, atât bărbaţi, cât şi femei, să-i aducă legaţi la Ierusalim.
Faptele Apostolilor 12:1
Cam în aceeaşi vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică, pentru ca să-i chinuiască;
Faptele Apostolilor 12:2
şi a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan.
Faptele Apostolilor 22:4
Am prigonit până la moarte această Cale, am legat şi am pus în temniţă bărbaţi şi femei;
Faptele Apostolilor 22:5
marele preot şi tot soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar şi scrisori de la ei către fraţii din Damasc, unde m-am dus să aduc legaţi la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo, ca să fie pedepsiţi.
Faptele Apostolilor 22:20
şi că, atunci când se vărsa sângele lui Ştefan, martorul Tău, eram şi eu de faţă, îmi uneam încuviinţarea mea cu a celorlalţi şi păzeam hainele celor ce-l omorau.”
Faptele Apostolilor 26:10
şi aşa am şi făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniţă pe mulţi sfinţi, căci am primit puterea aceasta de la preoţii cei mai de seamă; şi, când erau osândiţi la moarte, îmi dădeam şi eu votul împotriva lor.
Faptele Apostolilor 26:11
I-am pedepsit adesea în toate sinagogile şi îmi dădeam toată silinţa ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până şi în cetăţile străine.
2 Corinteni 11:24
De cinci ori am căpătat de la iudei patruzeci de lovituri fără una;
2 Corinteni 11:25
de trei ori am fost bătut cu nuiele; o dată am fost împroşcat cu pietre; de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o noapte şi o zi am fost în adâncul mării.