to urge
Psalmi 22:12
O mulţime de tauri sunt împrejurul meu, nişte tauri din Basan mă înconjoară.
Psalmi 22:13
Îşi deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâşie şi răcneşte.
Isaia 9:12
pe sirieni, de la răsărit, pe filisteni, de la apus; şi vor mânca pe Israel cu gura plină; cu toate acestea, mânia Lui nu se potoleşte, şi mâna Lui este tot întinsă.
to speak
Luca 20:20
Au început să pândească pe Isus; şi au trimis nişte iscoditori care se prefăceau că sunt neprihăniţi ca să-L prindă cu vorba şi să-L dea pe mâna stăpânirii şi pe mâna puterii dregătorului.
Luca 20:27
Unii din saduchei, care zic că nu este înviere, s-au apropiat şi au întrebat pe Isus:
Ieremia 18:18
Atunci ei au zis: „Veniţi să urzim rele împotriva lui Ieremia! Căci doar nu va pieri Legea din lipsă de preoţi, nici sfatul din lipsă de înţelepţi, nici cuvântul din lipsă de proroci. Haidem să-l ucidem cu vorba şi să nu luăm seama la toate vorbirile lui!” –
Ieremia 20:10
Căci aud vorbele rele ale multora, spaima care domneşte împrejur. – „Învinuiţi-l”, strigă ei; „haidem să-l învinuim!” Toţi cei ce trăiau în pace cu mine pândesc să vadă dacă mă clatin şi zic: „Poate că se va lăsa prins, vom pune mâna pe el şi ne vom răzbuna pe el!”
1 Corinteni 13:5
nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,