put
Judecatori 14:12
Samson le-a zis: „Am să vă spun o ghicitoare. Dacă mi-o veţi ghici în cele şapte zile ale ospăţului şi dacă o veţi dezlega, vă voi da treizeci de cămăşi şi treizeci de haine de schimb.
Proverbe 8:1
Nu strigă înţelepciunea şi nu-şi înalţă priceperea glasul?
Ezechiel 17:2
„Fiul omului, spune o vorbă cu tâlc, spune o pildă casei lui Israel
Matei 13:34
Isus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde; şi nu le vorbea deloc fără pildă,
they
Luca 11:43
Vai de voi, fariseilor! Pentru că voi umblaţi după scaunele dintâi la sinagogi şi vă place să vă facă lumea plecăciuni prin pieţe!
Luca 20:46
„Păziţi-vă de cărturari, cărora le place să se plimbe în haine lungi şi să le facă lumea plecăciuni prin pieţe; ei umblă după scaunele dintâi în sinagogi şi după locurile dintâi la ospeţe;
Matei 23:6
umblă după locurile dintâi la ospeţe şi după scaunele dintâi în sinagogi;
Marcu 12:38
În învăţătura pe care le-o dădea, Isus le zicea: „Păziţi-vă de cărturari, cărora le place să umble în haine lungi şi să le facă lumea plecăciuni prin pieţe.
Marcu 12:39
Ei umblă după scaunele dintâi în sinagogi şi după locurile dintâi la ospeţe;
Faptele Apostolilor 8:18
Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani
Faptele Apostolilor 8:19
şi a zis: „Daţi-mi şi mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine-mi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt.”
Filipeni 2:3
Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi.
3 Ioan 1:9
Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să ştie de noi.