said
Luca 18:4
Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Dar, în urmă, şi-a zis: „Măcar că de Dumnezeu nu mă tem, şi de oameni nu mă ruşinez,
Estera 6:6
Haman a intrat, şi împăratul i-a zis: „Ce trebuie făcut pentru un om pe care vrea să-l cinstească împăratul?” Haman şi-a zis în sine: „Pe cine altul decât pe mine ar vrea împăratul să-l cinstească?”
What
Luca 12:17
Şi el se gândea în sine şi zicea: „Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele.”
Isaia 10:3
Ce veţi face voi în ziua pedepsei şi a pieirii, care va veni din depărtare peste voi? La cine veţi fugi după ajutor şi unde vă veţi lăsa bogăţia?
Ieremia 5:31
Prorocii prorocesc neadevăruri, preoţii stăpânesc cu ajutorul lor, şi poporului Meu îi plac aceste lucruri. Dar ce veţi face la urmă?”
Osea 9:5
Ce veţi face în zilele de praznic, la sărbătorile Domnului?
Faptele Apostolilor 9:6
Tremurând şi plin de frică, el a zis: „Doamne, ce vrei să fac?” „Scoală-te”, i-a zis Domnul, „intră în cetate, şi ţi se va spune ce trebuie să faci.”
I cannot
Proverbe 13:4
Leneşul doreşte mult, şi totuşi, n-are nimic, dar cei harnici se satură. –
Proverbe 15:19
Drumul leneşului este ca un hăţiş de spini, dar cărarea celor fără prihană este netezită. –
Proverbe 18:9
Cine se leneveşte în lucrul lui este frate cu cel ce nimiceşte. –
Proverbe 19:15
Lenea te cufundă într-un somn adânc, şi sufletul molatic suferă de foame.”
Proverbe 21:25
Poftele leneşului îl omoară, pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. –
Proverbe 21:26
Toată ziua o duce numai în pofte: dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. –
Proverbe 24:30-34
30
Am trecut pe lângă ogorul unui leneş şi pe lângă via unui om fără minte.
31
Şi era numai spini, acoperit de mărăcini, şi zidul de piatră era prăbuşit.
32
M-am uitat bine şi cu luare aminte, şi am tras învăţătură din ce am văzut.
33
„Să mai dorm puţin, să mai aţipesc puţin, să mai încrucişez mâinile puţin ca să mă odihnesc!”…
34
Şi sărăcia vine peste tine pe neaşteptate, ca un hoţ, şi lipsa, ca un om înarmat.
Proverbe 26:13-16
13
Leneşul zice: „Afară este un leu, pe uliţe este un leu!”
14
Cum se învârteşte uşa pe ţâţânile ei, aşa se învârteşte leneşul în patul lui.
15
Leneşul îşi vâră mâna în blid, şi-i vine greu s-o ducă iarăşi la gură. –
16
Leneşul se crede mai înţelept decât şapte oameni care răspund cu judecată.
Proverbe 27:23-27
23
Îngrijeşte bine de oile tale şi ia seama la turmele tale.
24
Căci nicio bogăţie nu ţine veşnic şi nici cununa nu rămâne pe vecie. –
25
După ce se ridică fânul, se arată verdeaţa nouă, şi ierburile de pe munţi sunt strânse. –
26
Mieii sunt pentru îmbrăcăminte, şi ţapii pentru plata ogorului;
27
laptele caprelor ţi-ajunge pentru hrana ta, a casei tale, şi pentru întreţinerea slujnicelor tale.
Proverbe 29:21
Slujitorul pe care-l răsfeţi din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. –
2 Tesaloniceni 3:11
Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se ţin de nimicuri.
to beg
Luca 16:20
La uşa lui, zăcea un sărac, numit Lazăr, plin de bube.
Luca 16:22
Cu vremea, săracul a murit; şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul, şi l-au îngropat.
Proverbe 20:4
Toamna, leneşul nu ară; la secerat, ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic! –
Marcu 10:46
Au ajuns la Ierihon. Şi pe când ieşea Isus din Ierihon cu ucenicii Săi şi cu o mare mulţime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerşetor orb, şedea jos lângă drum şi cerea de milă.
Ioan 9:8
Vecinii şi cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerşetor, ziceau: „Nu este acesta cel ce şedea şi cerşea?”
Faptele Apostolilor 3:2
Acolo era un om olog din naştere, care era dus şi pus în toate zilele la poarta Templului numită „Frumoasă”, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în Templu.