And all that heard him were astonished at his understanding and answers.
Luca 4:22
Şi toţi Îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieşeau din gura Lui şi ziceau: „Oare nu este acesta feciorul lui Iosif?”
Luca 4:32
Ei erau uimiţi de învăţătura Lui, pentru că vorbea cu putere.
Psalmi 119:99
Sunt mai învăţat decât toţi învăţătorii mei, căci mă gândesc la învăţăturile Tale.
Matei 7:28
După ce a sfârşit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învăţătura Lui;
Marcu 1:22
Oamenii erau uimiţi de învăţătura Lui; căci îi învăţa ca unul care are putere, nu cum îi învăţau cărturarii.
Ioan 7:15
Iudeii se mirau şi ziceau: „Cum are Omul acesta învăţătură, căci n-a învăţat niciodată?”
Ioan 7:46
Aprozii au răspuns: „Niciodată n-a vorbit vreun om ca Omul acesta.”