A. M. 4000. B.C. 4. so
Psalmi 33:11
Dar sfaturile Domnului dăinuie pe vecie, şi planurile inimii Lui, din neam în neam.
Proverbe 19:21
Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlineşte. –
Mica 5:2
„Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.”
the days
Luca 1:57
Elisabetei i s-a împlinit vremea să nască; şi a născut un fiu.
Apocalipsa 12:1-5
1
În cer s-a arătat un semn mare: o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare şi cu o cunună de douăsprezece stele pe cap.
2
Ea era însărcinată, ţipa în durerile naşterii şi avea un mare chin ca să nască.
3
În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un mare balaur roşu cu şapte capete, zece coarne şi şapte cununi împărăteşti pe capete.
4
Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului şi le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii, care stătea să nască, pentru ca să-i mănânce copilul, când îl va naşte.
5
Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie.