Why
Luca 23:14
şi le-a zis: „Mi-aţi adus înainte pe Omul acesta ca pe unul care aţâţă norodul la răscoală. Şi iată că, după ce L-am cercetat cu de-amănuntul înaintea voastră, nu L-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care-L pârâţi.
Luca 23:20
Pilat le-a vorbit din nou, cu gând să dea drumul lui Isus.
1 Petru 1:19
ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.
1 Petru 3:18
Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel Neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh,