And the women also, which came with him from Galilee, followed after, and beheld the sepulchre, and how his body was laid.
Luca 23:49
Toţi cunoscuţii lui Isus şi femeile care-L însoţiseră din Galileea stăteau departe şi se uitau la cele ce se petreceau.
Luca 8:2
şi mai erau şi nişte femei care fuseseră tămăduite de duhuri rele şi de boli; Maria, zisă Magdalena, din care ieşiseră şapte draci,
Matei 27:61
Maria Magdalena şi cealaltă Marie erau acolo şi şedeau în faţa mormântului.
Marcu 15:47
Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iose, se uitau unde-L puneau.