But they were terrified and affrighted, and supposed that they had seen a spirit.
Luca 16:30
„Nu, părinte Avraame”, a zis el, „ci dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.”
1 Samuel 28:13
Împăratul i-a zis: „Nu te teme de nimic; dar ce vezi?” Femeia a zis lui Saul: „Văd o fiinţă dumnezeiască sculându-se din pământ.”
Iov 4:14-16
14
m-a apucat groaza şi spaima, şi toate oasele mi-au tremurat.
15
Un duh a trecut pe lângă mine… tot părul mi s-a zbârlit ca ariciul…
16
Un chip cu o înfăţişare necunoscută era înaintea ochilor mei. Şi am auzit un glas care şoptea încetişor:
Matei 14:26
Când L-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat şi au zis: „Este o nălucă!” Şi, de frică, au ţipat.
Matei 14:27
Isus le-a zis îndată: „Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi!”
Marcu 6:49
Când L-au văzut ei umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă, şi au ţipat;
Marcu 6:50
pentru că toţi L-au văzut şi s-au înspăimântat. Isus a vorbit îndată cu ei şi le-a zis: „Îndrăzniţi, Eu sunt, nu vă temeţi!”
Faptele Apostolilor 12:15
„Eşti nebună!”, i-au zis ei. Dar ea stăruia şi spunea că el este. Ei, dimpotrivă, ziceau: „Este îngerul lui.”