But Herod the tetrarch, being reproved by him for Herodias his brother Philip's wife, and for all the evils which Herod had done,
Proverbe 9:7
Cel ce mustră pe un batjocoritor îşi trage dispreţ şi cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocară.
Proverbe 9:8
Nu mustra pe cel batjocoritor, ca să nu te urască; mustră pe cel înţelept, şi el te va iubi!
Proverbe 15:12
Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat, de aceea nu se duce la cei înţelepţi. –
Matei 11:2
Ioan a auzit din temniţă despre lucrările lui Hristos
Matei 14:3
Căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase şi-l pusese în temniţă, din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip;
Matei 14:4
pentru că Ioan îi zicea: „Nu-ţi este îngăduit s-o ai de nevastă.”
Marcu 6:17
Căci Irod însuşi trimisese să prindă pe Ioan şi-l legase în temniţă, din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă.
Marcu 6:18
Şi Ioan zicea lui Irod: „Nu-ţi este îngăduit să ţii pe nevasta fratelui tău!”