and saw
Cantarea cantarilor 3:3
M-au întâlnit păzitorii care dau ocol cetăţii; şi i-am întrebat: „N-aţi văzut pe iubitul inimii mele?”
Cantarea cantarilor 3:4
Abia trecusem de ei şi am găsit pe iubitul inimii mele. L-am apucat şi nu l-am mai lăsat până nu l-am adus în casa mamei mele, în odaia celei ce m-a zămislit. –
Matei 28:9
Dar iată că le-a întâmpinat Isus şi le-a zis: „Bucuraţi-vă!” Ele s-au apropiat să-I cuprindă picioarele şi I s-au închinat.
Marcu 16:9
(Isus, după ce a înviat, în dimineaţa zilei dintâi a săptămânii, S-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese şapte draci.
and knew
Ioan 8:59
La auzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în El. Dar Isus S-a ascuns şi a ieşit din Templu, trecând prin mijlocul lor. Şi aşa a plecat din Templu.
Ioan 21:4
Dimineaţa, Isus stătea pe ţărm; dar ucenicii nu ştiau că este Isus.
Marcu 16:12
După aceea S-a arătat, în alt chip, la doi dintre ei, pe drum, când se duceau la ţară.
Luca 4:30
Dar Isus a trecut prin mijlocul lor şi a plecat de acolo.
Luca 24:16
Dar ochii lor erau împiedicaţi să-L cunoască.
Luca 24:31
Atunci li s-au deschis ochii şi L-au cunoscut; dar El S-a făcut nevăzut dinaintea lor.