for
Ioan 4:30
Ei au ieşit din cetate şi veneau spre El.
Matei 9:37
Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii!
Matei 9:38
Rugaţi, dar, pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.”
Luca 10:3
Duceţi-vă; iată, vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor.