many
Ioan 10:41
Mulţi veneau la El şi ziceau: „Ioan n-a făcut niciun semn; dar tot ce a spus Ioan despre Omul acesta era adevărat.”
Ioan 10:42
Şi mulţi au crezut în El în locul acela.
Ioan 11:45
Mulţi din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Isus, au crezut în El.
for
Ioan 4:29
„Veniţi de vedeţi un Om care mi-a spus tot ce am făcut; nu cumva este Acesta Hristosul?”
Ioan 4:42
Şi ziceau femeii: „Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că L-am auzit noi înşine şi ştim că Acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii.”