The gods
Faptele Apostolilor 8:10
Toţi, de la mic până la mare, îl ascultau cu luare aminte şi ziceau: „Acesta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numeşte „mare”.”
Faptele Apostolilor 12:22
Norodul a strigat: „Glas de Dumnezeu, nu de om!”
Faptele Apostolilor 28:6
Oamenii aceia se aşteptau să-l vadă umflându-se sau căzând deodată mort; dar, după ce au aşteptat mult şi au văzut că nu i se întâmplă niciun rău, şi-au schimbat părerea şi ziceau că este un zeu.