through
Faptele Apostolilor 15:23
Şi au scris astfel prin ei: „Apostolii, prezbiterii şi fraţii: către fraţii dintre Neamuri care sunt în Antiohia, în Siria şi în Cilicia, plecăciune!
Faptele Apostolilor 18:18
Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint. În urmă, şi-a luat ziua bună de la fraţi şi a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila şi Acuila, după ce şi-a tuns capul în Chencrea, căci făcuse o juruinţă.
Faptele Apostolilor 21:3
Am trecut prin faţa insulei Cipru, am lăsat-o la stânga şi ne-am urmat drumul spre Siria; apoi ne-am dat jos în Tir, unde avea să se descarce corabia.
Galateni 1:21
După aceea m-am dus în ţinuturile Siriei şi Ciliciei.
confirming
Faptele Apostolilor 15:32
Iuda şi Sila, care şi ei erau proroci, au îndemnat pe fraţi şi i-au întărit cu multe cuvinte.
Faptele Apostolilor 16:4
Pe când trecea prin cetăţi, învăţa pe fraţi să păzească hotărârile apostolilor şi prezbiterilor din Ierusalim.
Faptele Apostolilor 16:5
Bisericile se întăreau în credinţă şi sporeau la număr din zi în zi.