immediately
Faptele Apostolilor 10:29
De aceea am venit fără cârtire când m-aţi chemat; vă întreb, dar, cu ce gând aţi trimis după mine?”
Faptele Apostolilor 26:13
Pe la amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu şi împrejurul tovarăşilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe a soarelui.
Psalmi 119:60
Mă grăbesc şi nu preget să păzesc poruncile Tale.
Proverbe 3:27
Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, când poţi s-o faci.
Proverbe 3:28
Nu zice aproapelui tău: „Du-te şi vino iarăşi; îţi voi da mâine!” când ai de unde să dai.
2 Corinteni 2:12
Când am ajuns la Troa pentru Evanghelia lui Hristos, măcar că mi se deschisese acolo o uşă în Domnul,
2 Corinteni 2:13
n-am avut linişte în duhul meu, fiindcă n-am găsit pe fratele meu Tit; de aceea, mi-am luat ziua bună de la fraţi şi am plecat în Macedonia.